Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
PREAMBULUM
 1. A www.totalxxl.hu (a továbbiakban: Portál) a VÉGLETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 9400 Sopron, Lejtő utca 10.; cégjegyzékszám: 08-06-005081; adószám: 22475413-2-08; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál. A Szolgáltató a Portálon Webáruházat üzemeltet, amelyben regisztrációt követően a Fogyasztók extra méretű férfi ruházati termékeket és a Szolgáltató által kínált egyéb termékeket vásárolhatnak meg, illetve Hírlevelet kérhetnek.

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Portál és a Webáruház használata, a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Fogyasztó jogait és kötelezettségeit.
ÁLTALÁNOS ADATOK

 1. A Portál üzemeltetője a VÉGLETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság.

 2. A VÉGLETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság nyilvános cégadatai:

 

                Székhely:                                               9400 Sopron, Lejtő utca 10.

                Postai címe:                                           9400 Sopron, Lejtő utca 10.

                Üzleti tevékenység helyének postai címe:  9400 Sopron, Lejtő utca 10.

                Cégjegyzékszám:                                    08-06-005081;

                Nyilvántartó:                                           Győr-Moson-Sopron Megyei Törvényszék Cégbírósága

                E-mail:                                                   info@totalxxl.hu

                Adószám:                                               22475413-2-08

                Portál címe:                                            www.totalxxl.hu

                Telefon:                                                 +36 20 7762 676

 3. FOGALMAK

 

Szolgáltató

VÉGLETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, amely a Portált üzemelteti és a szolgáltatásokat nyújtja.

Portál

a Szolgáltató által a www.totalxxl.hu URL cím alatt üzemeltetett honlap és webáruház, amelyen keresztül a Szolgáltató a Termékek értékesítését végzi.

Fogyasztó

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portál funkcióit használja, illetve a Portálon keresztül értékesített termékeket megvásárolja.

Termék

a Portálon a Szolgáltató által megvételre felkínált áruk, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes áruk forgalmazását, értékesítését megszüntetni, új árukat bevezetni, meglévő árukat, azok bármilyen tulajdonságát, beleértve az árat is, egyoldalúan bármikor módosítani.

Hírlevél

a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Fogyasztóknak elektronikus direkt marketingnek és reklámnak minősülő üzenet küld a Fogyasztó Portálon megadott e-mail címére.

ÁSZF

A Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

Futárszolgálat

A Szolgáltatóval szerződött azon harmadik személy, aki a Portálon a Fogyasztók által megrendelt Termékeket a Fogyasztó által megadott Szállítási címre kiszállítja a Szolgáltató nevében.

Lakcím

A természetes személy Fogyasztó lakcímkártyájában szereplő állandó lakcím, nem természetes személy esetében a nyilvántartó hatóságnál bejegyzett székhely.

Szállítási cím

A Fogyasztó által megadott olyan cím, amelyre a Fogyasztó a Portálon megvásárolt Termékek kiszállítását kéri. A Lakcím és a Szállítási cím egymástól eltérhet.

Számlázási cím

Azon cím, amelyre a Fogyasztó a számla kiállítását kéri. A Számlázási cím a Lakcímtől és a Szállítási címtől eltérhet.

Név

A Fogyasztó személyazonosító igazolványában megjelölt teljes neve.

Felhasználónév

A Fogyasztó által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz, vásárláshoz és a Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges név. A Felhasználónév és a Név egymástól eltérhet.

Jelszó

A Fogyasztó által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz és vásárláshoz szükséges egyedi jelszó.

E-mail cím

A Fogyasztó által a Portálon való regisztrációhoz és a Hírlevél feliratkozáshoz megadott érvényes és létező, a Fogyasztóhoz tartozó saját, valós e-mail cím.

A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

1. A Szolgáltató a Portálon üzemeltetett Webáruházban ruházati termékeket, lábbeliket, ehhez kapcsolódó kiegészítőket és a Szolgáltató által meghatározott egyéb termékeket értékesít és Hírlevél feliratkozást tesz lehetővé. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók, a Webáruházban elérhető Termékek  megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak, funkciók és Termékek bevezetésére. A Portálon új szolgáltatások, funkciók, tartalmak és Termékek elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Fogyasztókat.

 2. A Portált minden Fogyasztó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 3. A Portál böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

AZ ÁSZF HATÁLYA

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Portálon található elektronikus Webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

 2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 3. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

REGISZTRÁCIÓ

 1. A Webáruházban történő vásárlás valamint a Hírlevél küldésre történő feliratkozás regisztrációhoz, regisztrált Fogyasztók esetén pedig a Webáruházba történő belépéshez kötött.

 2. Nem kötött regisztrációhoz a Portál és a Webáruház tartalmának vásárlás nélküli megtekintése.

 3. A Fogyasztó a Portál főoldalán elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A Fogyasztó a regisztráció során az alábbi adatait köteles megadni:

 

a) Név

b) Felhasználónév

c) E-mail cím

d) Telefonszám

e) Szállítási cím

f) Számlázási cím

g) Jelszó

 4. Egy E-mail cím és egy Jelszó csak egyszer adható meg, ezért már létező és azonos e-mail címmel vagy jelszóval történő regisztráció esetén a regisztráció sikertelen.

 5. A regisztrációkor megadott Felhasználónév nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Fogyasztó ilyen Felhasználónevet ad meg regisztrációkor, a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Fogyasztó regisztrációját törölje.

 6. Portálon minden Fogyasztó egyszer regisztrálhat. A Fogyasztó regisztrációja a Fogyasztó személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Szolgáltató törli azokat a Fogyasztói regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, székhely, telephely tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön e-mail címről és telefonszámról kerültek aktiválásra.

 7. A Regisztráció során a Fogyasztók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Fogyasztó esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Fogyasztó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 8. Nem természetes személy Fogyasztó nevében csak a szervezet képviseletében jogszabály, közhiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy jogosult a Portálon regisztrálni, és ott bármely szolgáltatást igénybe venni.

 9. A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Fogyasztótól. A Fogyasztónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Fogyasztó valódiságát ellenőrizni.

 10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Fogyasztó regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

 11. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Fogyasztó a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Fogyasztóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Fogyasztó regisztrációját törölni.

 12. A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A Jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Fogyasztó az új jelszó igénylése funkció igénybe vételével tud új jelszót igényelni regisztrált e-mail címe megadásával. A Szolgáltató az új Jelszót a regisztrált e-mail címre küldi meg. Az ily módon generált jelszó ideiglenes jelszó, azt a Fogyasztó köteles a Webáruházba történő első belépés alkalmával megváltoztatni. A jelszó módosításának elmulasztásából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 13. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon történő regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

 14. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott esetekben is jogosult a Fogyasztó regisztrációját törölni.

 15. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Fogyasztó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.

 16. A Fogyasztót teljes körű felelősség terheli a Portál regisztrációjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Fogyasztó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Jelszó tárolásából vagy a Felhasználónév és a Jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

 17. Fogyasztó a regisztrációt bármikor, a Portál meglátogatása során teheti meg. Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, segédprogramok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Fogyasztó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

 18. A Fogyasztó nem jogosult a regisztrációját a Portálról maga törölni. Ilyen szándék esetén a Fogyasztó a törlési igényét jelzi a Szolgáltatónak az info@totalxxl.hu e-mail címen, és a Szolgáltató 30 napon belül gondoskodik a Fogyasztó regisztrációjának (profiljának) törléséről, kivéve a korábbi megrendelésekre vonatkozó adatokat. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Portálon rögzített adata, megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

 19. A sikeres regisztráció feltétele a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat Fogyasztó által történő elfogadása.

 20. Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a Fogyasztó az általa megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatja a sikeres regisztrációról, valamint arról, hogy a regisztrációt milyen módon tudja aktiválni. A regisztráció aktiválása az e-mail üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges az e-mailben meghatározott időtartamon belül. Ha ezen időtartamon belül a regisztráció nem kerül aktiválásra, a Szolgáltató a létrehozott regisztrációt törli.

 21. Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Fogyasztóhoz nem érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Szolgáltatót telefonon vagy e-mailben az Ügyfélszolgálat elérhetőségein, illetve a Szolgáltató ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni a Fogyasztót a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.

 22. A regisztráció aktiválását követően a Fogyasztó a megadott Felhasználónév és jelszó megadásával léphet be a Portálra.

AZ ÁSZF ELFOGADÁSA, A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS JELLEMZŐI

 1. Fogyasztók a jelen ÁSZF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot is.

 2. A nem regisztrált Fogyasztók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot.

 3. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 4. A Portálon kínált szolgáltatások vonatkozásában a Fogyasztó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.

 5. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar.

 6. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják, továbbá Termék megrendelése, vásárlása esetén a megrendelésről küldött visszaigazolás.

 7. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja nem merül fel.

A VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK - A vásárlás menete, a Termék kiválasztása

A vásárlás menete, a Termék kiválasztása

 1. A Fogyasztó a Webáruházban regisztrációt, regisztrált Fogyasztó esetében a Webáruházba történő belépést követően tud megrendelést leadni, Terméket vásárolni.

 2. A Fogyasztó a Webáruházban a kiválasztott és kívánt Termék kosárba helyezésével tud vásárolni és Terméket megrendelni Szolgáltatótól.

 3. Az egyes Termékek méretét és egyéb lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét Termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a Termék részletes tényleges tulajdonságait a Termékbe varrt címke, vagy ennek hiányában a Termékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

 4. A Szolgáltató felhívja a Fogyasztók figyelmét arra, hogy a Termékek speciális jellege miatt az egyes Termékek méretezése egymástól eltérhet, különböző gyártók azonosnak feltüntetett méretei különböző nagyságú Termékeket jelenthetnek. A Szolgáltató a Webáruházban a Termékek mellett feltünteti az adott Termékre vonatkozó mérettáblázatot is. A Fogyasztó felelőssége a vásárlást megelőzően meggyőződni arról, hogy a mérettáblázat alapján a megvásárolni kívánt termék mérete megfelelő-e, a téves mérésből eredő hibás rendelésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 5. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a Webáruházban, a Termékbe varrt címkén vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott Termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását a Termékhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez a Termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt a Terméket használatba veszi - jelezze Ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely Termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Webáruházban közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a jelen ÁSZF-ben találja.

 6. A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás és az utánvét kezelés költségét, az a Termék vételárán felül fizetendő. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A Termékek ára magyar forintban (Ft) áfával növelten kerül feltüntetésre.

 7. A Webáruházból megrendelhető Termékek árai egyoldalú változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát nem befolyásolja. A megrendelés elküldését követően bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

 8. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.

 9. A megrendelést a Szolgáltató Webáruházán keresztül csak regisztrált Fogyasztótól és csak akkor fogadja el, ha a Fogyasztó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Fogyasztó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 10. Megrendelés feladására a Webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Fogyasztó a kiválasztott Termékeket az egyes Termékekre kattintást követően megjelenő, a Termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba tesz” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Webáruházban található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben a Fogyasztó a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább az átvételi módokhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül, illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

 11. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a kosárban lévő áru más számára is hozzáférhető, a vásárlási szándék csak a "Megrendelés" gomb megnyomása után válik hatályossá. Amennyiben két különböző Fogyasztó által egyszerre kerül megrendelésre ugyanazon Termék, az a Fogyasztó jogosult megvásárolni a Terméket, akinek a megrendelése a Szolgáltatóhoz hamarabb érkezett be. Az elhagyott kosarakat a Szolgáltató rendszere szabályos időközönként, automatikusan kiüríti.

 12. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, amely a Fogyasztó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK - A megrendelés módosítása, visszavonása

A megrendelés módosítása, visszavonása

 1. A Fogyasztónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a megrendelés módosítására és visszavonására, törlésére a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

 2. A megrendelés elküldését követően a Fogyasztó a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának küldött e-mailben vagy telefonszámon tudja kérni a megrendelése módosítását, amelyet a Szolgáltató saját belátása szerint teljesít. A Szolgáltató nem köteles az ilyen módosítást teljesíteni, és a módosítás teljesítésének megtagadása esetén a Fogyasztó semmilyen igénnyel nem léphet Szolgáltatóval szemben, a Fogyasztó a leszállított Terméket ebben az esetben köteles kifizetni és átvenni, elállási jogát azonban gyakorolhatja a jogszabály és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A megrendelés módosítása addig kérhető, amíg a Szolgáltató a megrendelt Terméket Futárszolgálatnak kiszállításra át nem adta.

A VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK - Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

1.       A Fogyasztó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Fogyasztó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Fogyasztó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail pusztán tájékoztatja a Fogyasztót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

2.       E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Fogyasztó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Fogyasztó között.

 

3.       A Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

4.       Ha a Fogyasztó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

 

5.      A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK - Szállítási és fizetési feltételek

Szállítási és fizetési feltételek

 1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri az ÁFA-val növelt 30.000,- Ft összeget.

 2. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat a Fogyasztó viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül.

 3. A Fogyasztó az aktuális szállítás díjáról a kosárban tájékozódhat. A megrendelés Szolgáltatónak történő elküldése előtt a kosár a szállítási díj bruttó összegét is kiírja külön tételként.

 4. Ha egy Fogyasztótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Fogyasztó a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már a Futárszolgálatnak kiszállításra átadott csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód.

 5. A szállítási díj bruttó, ÁFA összeget is magában foglaló magyar forintban meghatározott összeg. 

 6. A Szolgáltató a szállítási díj egyoldalú változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban, Portálon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 7. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Szolgáltató ellenőrzi a megrendelés teljesíthetőségét. Amennyiben a megrendelt Termék bármilyen okból eredően a Fogyasztónak mégsem szállítható ki a jelen ÁSZF szerinti szállítási határidőn belül, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval.

 8. A Fogyasztó a kiszállítás napját és napon belüli időpontját a Futárszolgálattal tudja közvetlenül egyeztetni a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken, a Futárszolgálat saját szerződési feltételei szerint.

 9. A Szolgáltató a megrendelt Termékek kiszállítását 2-10 munkanapon belül vállalja. A Szolgáltató csak magyarországi szállítási címre végez kiszállítást, külföldi címre a Szolgáltató nem szállít.

 10. A megrendelt Terméket a Fogyasztó előzetes jelzés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató TOTAL XXL 9400 Sopron, Győri út 1/C. alatti üzletében munkanapokon 9:00 –13:00 és 14:00 – 17:00 óra között és szombaton 9:00 – 13:00 óra között.

 11. A megrendelt Termékek fenti telephelyen, üzletekben történő személyes átvétele esetén szállítási díj nem kerül felszámításra.

 12. A Webáruházban megrendelt Termékeket a Szolgáltató a Fogyasztónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 13. A Fogyasztó a Webáruházban megrendelt Termékek ellenértékét házhoz szállítás esetén készpénzben, utánvéttel, a Futárszolgálatnak köteles megfizetni, vagy amennyiben a Futárszolgálat biztosít helyszíni bankkártyás fizetési lehetőséget, akkor a Fogyasztó a vételárat a Futárszolgálatnál bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki, míg üzletben történő személyes átvétel esetén a vételár készpénzben vagy bankkártyával fizetendő az átvétellel egyidejűleg. Az Szolgáltató utánvéttel történő fizetés esetén külön díjat számolhat fel. 

 14. A Fogyasztó a Webáruházban megrendelt Termékek ellenértékét előre utalással is kiegyenlítheti a Szolgáltató bankszámlájára. A bankszámlaszámot a Fogyasztó e-mailben kéri a Szolgáltatótól.

 15. A Szolgáltató saját belátása szerint a Fogyasztó részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki és küldhet meg a Fogyasztó által megadott e-mail címre. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően a Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására az Ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség.

 16. A Szolgáltató a Termék átvételekor (bármely üzletben történő átvétel, kiszállítás során a Futárszolgálattól történő átvétel stb.) a Fogyasztó részére a vásárlás igazolására papíralapú számlát ad.

 17. Azok a Fogyasztók, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak számlát az eladótól. 

TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOGRÓL

Elállási jog

 1. A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Fogyasztó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondási joggal rendelkezik a Portálon keresztül megrendelt Termékek vonatkozásában.

 2. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Fogyasztón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő Fogyasztó értendő.

 3. Az elállási, felmondási jog határidejének kezdő időpontja:

▪          a Terméknek,

▪          több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek,

▪          több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

▪          ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, 

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napja.

 

A 4.  Fogyasztó a fenti elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

 5. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak, továbbá olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, így különösen fehérnemű, fürdő- és strandruházat esetén.

 

Az elállási jog gyakorlásának menete, módja

 1.A Fogyasztó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁSZF-hez csatolt forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott postacímére vagy az info@totalxxl.hu elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Fogyasztó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban és határidőben gyakorolta.

 2. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 3. A Fogyasztó jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 4. A Fogyasztó az elállási jogát a jelen ÁSZF-ben megjelölt, a Szolgáltató alábbi üzletében személyesen is gyakorolhatja munkanapokon 9:00 – 13:00 és 14:00 – 17:00 között és szombaton 9:00 – 13:00 között: 9400 Sopron, Győri út 1/C. 

 5. A visszatérítés úgy történik, hogy személyesen, üzletben történő elállási jog gyakorlás esetén a Szolgáltató helyben azonnal, készpénzben téríti vissza a vásárlás teljes ellenértékét a Fogyasztónak a Termék átvétele ellenében, míg az elállási jog postai küldeményben vagy e-mailben történő gyakorlása esetén a Szolgáltató a visszaküldött Termék kézhezvételét követő 14 napon belül, banki átutalással téríti vissza a Fogyasztónak a vásárlás ellenértékét, amelynek érdekében a Fogyasztó köteles az elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatában bankszámlaszámát, ahova a visszatérítést kéri, feltüntetni. Amennyiben a Fogyasztó bankszámlaszámmal nem rendelkezik, vagy azt nem tünteti fel, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval a visszatérítés módjának egyeztetéséről, ilyen esetben is a visszaküldött Termék Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül kerül sor a visszatérítésre.

 6. A Fogyasztót a visszatérítésből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 7. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg a Fogyasztótól nem kapta vissza a megrendelt Terméket, vagy a Fogyasztó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy a Terméket a Szolgáltatónak visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 8. A fogyasztó elállása, illetve felmondása esetén a megrendelt és már kézhez kapott Terméket köteles legkésőbb 14 napon belül a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt címére visszaküldeni, vagy a Szolgáltató fenti üzleteibe személyesen bevinni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

 9. A visszaküldéssel, illetve visszajuttatással járó költségek a fogyasztót terhelik. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 10. Ha a fogyasztó a Terméket sérülten küldi vissza, köteles a Termék kiskereskedelmi vételárát a Szolgáltatónak megtéríteni. A Szolgáltató követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ FELMONDÁSI JOGRÓL

Kellékszavatosság

 1. A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

 2. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 3. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 4. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

 5. Kellékszavatossági igénye alapján a Fogyasztó választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 6. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 7. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 8. Nem fogyasztónak minősülő Fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Termékszavatosság

 1. A Termék hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 2. Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 3. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 4. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

          A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

Jótállás

 A Szolgáltató jótállást nem vállal.

PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE

 1. A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

 

Írásbeli panasz bejelentésének címe:

 

Szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Lejtő utca 10.

Szolgáltató postacíme: 9400 Sopron, Lejtő utca 10.

Szolgáltató e-mail címe: info@totalxxl.hu

 

Szóbeli panasz bejelentésének módja: telefonon, a +36 20 7762 676 telefonszámon hétfőtől péntekig 9:00 és 16:00 óra között.

 

2. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Fogyasztót tájékoztatni.

 3. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Fogyasztónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

 4. A Fogyasztó jogosult bejegyzést tenni a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 5. Ha a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 6. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: dr. Hajdu Klára

Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.
Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.
Telefonszám: +36 96 795 950, +36 96 795 951
Telefax: +36 96 795 955
E-mail: fogyasztovedelem[kukac]gyor.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont): hétfőtől csütörtökig 8.00 – 15.00 és pénteken 8.00 – 12.00

 7. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Levelezési cím: 9001 Győr, Pf. 673.

Tel: +36 96 520 217

Fax: +36 96 520 218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap:http://www.gymskik.hu/hu/gyor-moson-sopron-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/gymskik- mellett-mukodo-bekelteto-testulet-8676

 8. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján:

            https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 9. Amennyiben a Fogyasztó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:


Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: +36 1 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)


Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0673, Fax: 36 1 468 0509
e-mail cím: info@nmhh.hu

TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK

 1. A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a TotalXXL elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

 2. A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

 3. A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

 4. A Fogyasztó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.

 5. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.  

 6. A Fogyasztó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

 7. A Portálon megjelenő TotalXXL megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 8. A Fogyasztó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 1. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Fogyasztónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Fogyasztót terheli.

2. A Fogyasztó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

 3. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Fogyasztó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Fogyasztó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

 4. A Fogyasztó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Fogyasztó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

 5. A Fogyasztó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Fogyasztó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Fogyasztó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

 6. A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért. A Portálon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 7. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Fogyasztónál vagy bármely harmadik személynél a Fogyasztó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Fogyasztó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Fogyasztó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Fogyasztó tartozik felelősséggel.

 8. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Fogyasztónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

 9. Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

 10. Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Fogyasztó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

 11. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

 12. Amennyiben a Fogyasztót a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Fogyasztó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Fogyasztó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

 13. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Fogyasztó Portál szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges Felhasználónevét vagy Jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Fogyasztó elveszítette.

 14. A Fogyasztó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen, kivéve a vezető tisztségviselő által szándékosan okozott kárt. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

A PORTÁL KARBANTARTÁSA, AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

A PORTÁL KARBANTARTÁSA

 

 1. A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

 

AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

  1. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

- a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

- a technológia lényeges változása;

- jogszabályváltozás;

- a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

 2. A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

 3. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Fogyasztókat oly módon, hogy a Fogyasztó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Fogyasztót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Fogyasztó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.

 4. Amennyiben a Fogyasztó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Fogyasztó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.

 5. Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Fogyasztó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 1. A Szolgáltató jogosult a Fogyasztóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 2. Fogyasztó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 3. Szolgáltató jogosult a Fogyasztóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Fogyasztó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

 5. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

 6. Ha a Fogyasztó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Fogyasztó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. Valamennyi, Fogyasztó által okozott kár a szerződéskötés és a károkozás időpontjában előre látható kárnak minősül, amelyet a Fogyasztó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

 2. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

 3. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejövő szerződésnek. Az ÁSZF elfogadásával a Fogyasztó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.

 4. A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

 5. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

a)      futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

b)      légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

c)      elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

 

Sopron, 2020. április 20. 

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A WWW.TOTALXXL.HU HONLAPPAL ÉS WEBSHOPPAL ÉS A VÉGLETEK BT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL, TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN

 

 

A Végletek Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 9400 Sopron, Lejtő u. 10.; Cg.: 08-06-005081; adószám: 22475413-2-08; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon és a Szolgáltató által azokon keresztül nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 

1. Fogalmak

 

Szolgáltató

A Végletek Bt., amely a Honlapot üzemelteti.

 

Honlap

A www.totalxxl.hu domain név alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.

 

Felhasználó

A Honlapot vagy azok valamelyikét meglátogató személy.

 

2. Mi a jelen adatkezelési tájékoztató célja?

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató a Honlapon megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást a Felhasználóknak.

 

A Honlapon megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

 

3. Mi a Honlap célja?

 

A www.totalxxl.hu Honlap a Szolgáltató ruházati termékeket, kiegészítőket, lábbeliket árusító webáruháza. A Felhasználók a webáruházban való vásárláson túlmenően feliratkozhatnak a hírlevélre, kapcsolatfelvételi formon keresztül üzenetet küldhetnek a Szolgáltatónak.

 

4. Hogyan vonatkozik a Felhasználóra az adatkezelési tájékoztató?

 

A Felhasználók a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

5. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé a Szolgáltató?

 

A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon történő  megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat kérjük, hogy minden Honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

 

6. Milyen személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

 

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

 b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

 c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

 d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

 e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv. 13/A. §).

 

6.1. A Honlappal kapcsolatos adatkezelés

6.1.1. A kapcsolatfelvételi adatlapot kitöltőkkel kapcsolatos adatkezelés

 

A Felhasználó a honlapon elérhetőségi adatai megadásával felveheti a kapcsolatot a Szolgáltatóval, üzenetet küldhet a részére e-mailben a Honlapon található kapcsolat felvételi adatlap kitöltésével és beküldésével. A Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli ezzel kapcsolatban a Felhasználóról:

 

Kezelt adat kategóriája: Név, Telefonszám, E-mail cím, Üzenetben foglalt adatok

Adat forrása: Érintett

Adatkezelés célja: 

a)     Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása

b)    Azonosítás

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Hozzájárulás visszavonásáig

 

A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben.

 

6.1.2. Hírlevél, direkt marketing üzenet küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

A Szolgáltató az ahhoz hozzájárult személyek részére marketing üzleti célból e-mailben marketing tartalmú üzeneteket küld, amelyek a Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, kedvezményeket, akciókat, promóciókat, nyereményjátékokat és annak részletes feltételeit, valamint egyéb marketing üzenetet tartalmaznak.

 

A Szolgáltató direkt marketing üzenet, hírlevél küldés céljára a címzettek alábbi adatait kezeli:

  

Kezelt adat kategóriája: Név, E-mail cím

Adat forrása: Érintett

Adatkezelés célja: marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és postai direkt marketing üzenet küldése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Hozzájárulás visszavonásáig

 

A hírlevél címzettek valamennyi hírlevél, illetve elektronikus direkt marketig üzenet végén található leiratkozás vagy hasonló elnevezésű linkre, gombra kattintva, valamint a Szolgáltató lenti e-mail címére vagy postacímére küldött levélben iratkozhatnak le a hírlevélről, illetve direkt marketing üzenetről, visszavonva ezzel az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.

 

Leiratkozás esetén e-mail címét és nevét a hírlevél adatbázisunkból töröljük és arra a címre a továbbiakban hírlevelet, direkt marketing üzenetet nem küldünk.

 

Leiratkozás esetén hírlevelünkre bármikor újra feliratkozhat. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele egyetlen más szolgáltatásunk igénybe vételének sem. E-mail cím és név megadása az elektronikus hírlevél feliratkozáshoz kötelező, anélkül a feliratkozás nem lehetséges. A hírlevél feliratkozás lehet feltétele valamely promócióban, nyereményjátékban való részvételnek, ezt a feltételt mindig az adott promóció, illetve nyereményjáték konkrét szabályzata tartalmazza.

 

A hírlevél és direkt marketing üzenet nem foglalja magában azon üzeneteket, amely az igénybe vett szolgáltatás vagy megvásárolt termék árával, feltételeivel vagy azok változásával kapcsolatosak.

 

6.1.3. A totalxxl.hu Honlapon elérhető webáruházban történő vásárlással kapcsolatos adatkezelés

 

A www.totalxxl.hu honlapon a Felhasználók vagy regisztráció nélkül, vagy pedig regisztrációval tudnak termékeket vásárolni, megrendelni online.

A Szolgáltató a www.totalxxl.hu honlapon történő vásárlással, megrendeléssel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli a természetes személy vásárlókról:

 

Valamennyi adat forrása az érintett vásárló.

 

Kezelt adat kategóriája: Név, Felhasználónév, Számlázási cím

Adatkezelés célja: 

a)       Szerződés létrehozatala

b)       Szerződés teljesítése

c)        Igény- és jogérvényesítés

d)       Azonosítás

e)       Kapcsolattartás

f)        Számlázás

Adatkezelés jogalapja: 

B/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése

B/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

B/f) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Vásárlástól számított 8 év

 

Kezelt adat kategóriája: E-mail cím, Telefonszám, Szállítási cím, 

Adatkezelés célja: 

a)       Szerződés létrehozatala

b)       Szerződés teljesítése

c)        Igény- és jogérvényesítés

d)       Azonosítás

e)       Kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: 

B/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése

B/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Vásárlástól számított 8 év

 

Kezelt adat kategóriája: Vásárolt termék típusa, ára

Adatkezelés célja: 

a)       Szerződés létrehozatala

b)       Szerződés teljesítése

c)        Igény- és jogérvényesítés

d)       Számlázás

Adatkezelés jogalapja: 

B/a), b) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése

B/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

B/d) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Vásárlástól számított 8 év

 

Kezelt adat kategóriája: bankszámlaszám és számlatulajdonos neve

Adatkezelés célja: 

a)  Szerződés létrehozatala

b)  Szerződés teljesítése

c)   Igény- és jogérvényesítés

Adatkezelés jogalapja: 

B/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése

B/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Vásárlástól számított 8 év

 

A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése:

 a) Igény- és jogérvényesítési célból kezelt adatok: A totalxxl.hu webshopban történő vásárlás esetén a vásárló személy adatait a Szolgáltató a fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a vásárlóval a szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 b) Szerződés létrehozatalához és teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás, azonosítás céljára kezelt adatok: A Szolgáltató a vásárló megkötött szerződésével (vagyis webáruházban történő vásárlásával) kapcsolatban az elérhetőségeken keresztül kommunikál a vásárlóval, a megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza a megrendelést, a megadott telefonszámon veszi fel a kapcsolatot a vásárlóval probléma, kérdés esetén vagy a szállítással kapcsolatban, ezért szükséges a vásárló elérhetőségi adatainak kezelése. A Szolgáltató és a vele szerződött vásárló közös érdeke a kapcsolattartás a szerződéssel és a webshopos vásárlással összefüggésben. Az adatkezelési cél más módon nem érhető el, a kapcsolattartás elérhetőségi adatok nélkül nem valósítható meg.

 

Az érintettek a jogos érdeken alapuló fenti adatkezeléssel szemben külön tiltakozhatnak a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail levélben.

 

6.1.4. A megrendelt termék átvételével kapcsolatos adatkezelés

 

Amennyiben a Honlapon lévő webshopban megrendelt terméket nem a vásárló veszi át, a Szolgáltató az átvevő személy nevét kezeli a természetes személy vásárlóval kötött szerződés teljesítése, kapcsolattartás, valamint igény-és jogérvényesítés céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek jogalapon. A Szolgáltató ezt az adatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti elévülési időn belül, azaz 5 évig kezeli.

 

6.1.5. A Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

 

A Szolgáltató a https://www.facebook.com/totalxxl.hu URL cím alatt Facebook oldalt (Facebook Page) üzemeltet, amelyen híreket, hirdetéseket tesz közzé, videókat jelenít meg, eseményeket tesz közzé, fotókat közöl, bejegyzéseket tesz (post). A Szolgáltató a Szolgáltató Facebook Oldalon a Facebook Insight (Oldalelemzések) funkciójával adatokat gyűjt, elemez és aggregált módon jelenít meg arról, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak az oldalon, mennyi időt töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Szolgáltató Facebook Oldal látogatóit, hogy a Facebook Oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében a Szolgáltató és a Facebook Ireland Limited a GDPR 26. cikke szerinti együttes (közös) adatkezelőknek minősülnek, mivel a Szolgáltató és a Facebook Ireland Limited közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. A Szolgáltató és a Facebook Ireland Limited között a Facebook Oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás itt érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Facebook Oldala látogatóit a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek megoszlásáról a Szolgáltató és a Facebook Ireland Limited között, valamint a közös adatkezelői megállapodás lényeges rendelkezéseiről:

 

A Facebook Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:

 a) A Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az Oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést a Szolgáltató nevében is a Facebook Ireland Limited végzi.

 b) A Facebook Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.

 c) A Facebook Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra a Szolgáltató nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett a Szolgáltató-höz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, a Szolgáltató azt 7 napon belül köteles a Facebook Ireland Limited-hez továbbítani, az érintett választ a Facebook Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.

 d) A Facebook Ireland Limited felelős az Oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.

 

A Szolgáltató felelőssége és kötelezettségei:

 a) A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy van megfelelő jogalapja az Oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelésre.

 b) A Szolgáltató köteles megjelölni magát mint adatkezelőt a Facebook Oldalon, A

 c) A Szolgáltató nem kérheti ki a Facebook Ireland Limited-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, a Szolgáltató csak a Facebook Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

 

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Szolgáltató Facebook Oldal látogatóit, hogy az alábbi típusú adatait a Szolgáltató az alábbi jogalapon kezeli:

 a) A Szolgáltató Facebook Oldal like-okkal kapcsolatban: a like-oló személyek száma, a like-ok helye, az új like-ok száma

 b) A Szolgáltató Facebook Oldalon elhelyezett postokkal kapcsolatban: hány személyhez ért el a post, hányan like-olták, kommentelték vagy osztották meg a postot, az unlike-ok száma, elrejtések (hide) száma, spamként riportolás száma, az oldalt elérő like-oló személyek mikor néznek Facebook tartalmat

 c) A Szolgáltató Facebook Oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Szolgáltató Facebook Oldalra

 d) A Szolgáltató Facebook Oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték a videót több, mint 3 másodpercig, több, mint 30 másodpercig, melyek a legtöbbször megnézett videók az oldalon

 e) A Szolgáltató Facebook Oldal látogatóival kapcsolatban: az Oldalt like-oló személyek tekintetében: nem, életkor, lokáció (ország, város), nyelv; az elmúlt 28 napban hányan látták a postot, az oldalon ki like-olt, kommentelt vagy osztott meg az elmúlt 28 napban

 

A Szolgáltató tekintetében a fenti adtaok adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása az érintett Facebook profiljában lehetséges.

 

A Facebook Oldallal kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatót a Facebook Ireland Limited kötelessége közzétenni a fent hivatkozott közös adatkezelői szerződés alapján.

 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Facebook Ireland Limited által végzett adatkezelésért, azért kizárólag a Facebook Ireland Limited felel.

 

6.2. Ügyfélszolgálat megkeresésével kapcsolatos adatkezelés

 

A Szolgáltató adatkezelőként az alábbi adatokat kezeli az ügyfélszolgálattal kapcsolatban:

 

Kezelt adat kategóriája: Név, E-mail cím, Telefonszám

Adatkezelés célja: 

a)   Kommunikáció

b)   Azonosítás

c)   Kérdés megválaszolása, ügyfélszolgálati ügyintézés

d)   Igény- és jogérvényesítés

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Adattárolás időtartama, törlés időpontja: 5 évig

 

A jogos érdek megjelölése:

 a) Igény- és jogérvényesítés: A Szolgáltató a fenti ügyfélszolgálati adatokat a webáruházakkal, Honlappal kapcsolatos jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben az ügyfélszolgálatot felhívó személlyel jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 b) Kommunikáció, azonosítás a kérdés megválaszolása és az ügyfélszolgálati ügyintézés érdekében: az ügyfélszolgálati ügyintézéshez szükséges, hogy először az ügyfélszolgálatot megkereső személy azonosításra kerüljön, hogy kérdése, panasza, ügye azonosítható és kivizsgálható legyen. Anonim megkeresésekre a Szolgáltató nem mindig tud kielégítően válaszolni. Az ügyfél kérésének megválaszolásához, panaszának elintézéséhez és az azzal kapcsolatos kapcsolattartáshoz, tájékoztatás adásához szükséges az ügyfélszolgálatot megkereső személy elérhetőségi adatainak kezelése, amely mind a Szolgáltató, mind az érintett közös jogos érdeke. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 

6.3. A Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

 

A Honlapon cookiekat és egyéb különböző programokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a Honlap Felhasználók igényeit, Honlappal kapcsolatos viselkedését megismerjük és azok alapján a Honlapot továbbfejlesszük, a Honlap látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk. Egyes apró programok azt segítik elő, hogy a Felhasználóknak ne kelljen az azonosító adataikat újra beírniuk a következő bejelentkezésnél, és könnyebb és gyorsabb legyen az azonosításuk, míg más programok a Felhasználók azonosítását szolgálják. Az alábbiakban részletezzük, hogy a Honlapon milyen adatokat gyűjtünk: 

 

Kezelt adat kategóriája (* = opcionális adat): 

Automatikusan gyűjtött adatok:

- IP cím 

- böngésző típusa

- operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, egyéb beállításai

- hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó

- első látogatás időpontja

- utolsó látogatás időpontja

- honnan jött a látogató (forrás oldal)

- milyen keresőmotort használt

- milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz

- milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz

- mennyi ideig volt a honlapon

- látogatás kezdő és záró időpontja

- előzőleg látogatott oldal címe

- meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy szolgáltatás

- Google Analytics által generált, a felhasználó azonosítására szolgáló felhasználó azonosító (User ID)

Adat forrása: Automatikusan gyűjtött

Adatkezelés célja: 

a) Felhasználó felismerése

b) Honlap testreszabása

c) Honlap és az azon keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Hozzájárulás visszavonásáig

 

A Honlapokon a Szolgáltató cookiekat alkalmaz a fenti célok érdekében, azaz a Felhasználó felismerésére, a Honlap testreszabására, a Honlap és az azon keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztésére, közvetlen üzletszerzési célú szegmentálás és profilalkotás targetált reklámok közzétételére.

 

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra.

 

A Honlapokon a Google Analytics szolgáltatásait és cookie-jait alkalmazzuk, ezek az alábbiak:

 

A Google Analytics a Google LLC. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít a Szolgáltatónak többet megtudni arról, hogy a Honlapok látogatói milyen szokások szerint használják a Honlapokat. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a weboldalunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a Honlapokra és azok mely oldalait tekintik meg.

 

Az alkalmazott sütik típusa:

 

COOKIE NÉV: _utma

COOKIE CÉL: Ez a cookie arról nyújt információt, hogy Ön meglátogatta-e már korábban a Honlapot. Így pontosabban meg tudjuk határozni, hogy kik az új látogatók a Honlapokon.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Beállítástól/frissítéstől számított 2 év

 

COOKIE NÉV: _utmb

COOKIE CÉL: Az _utmc cookie-val együtt a Honlapokon töltött átlagos időtartamot lehet meghatározni ezzel a sütivel.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Beállítástól/ frissítéstől számított 30 perc

 

COOKIE NÉV: _utmc

COOKIE CÉL: Az _utmb cookie-val együtt a böngésző bezárásának idejét mutatja meg.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A böngésző bezárásakor

 

COOKIE NÉV: _utmt

COOKIE CÉL: A lekérési arány szabályozására szolgál

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: 10 perc

 

COOKIE NÉV: _utmz

COOKIE CÉL: Ez a cookie azt követi nyomon, hogy a látogató honnan kattintott át a Honlapokra (pl.: egy másik weboldalról vagy keresőmotorról).

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Beállítástól/frissítéstől számított 6 hónap

 

A Google Analytics cookiekról további információt itt olvashat: http://www.google.com/policies/privacy/

 

Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a Honlapok látogatása során, akkor kattintson az alábbi linkre: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Honlapjainkon a cookiek-hoz fajtájuk szerinti csoportosításban adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását.

 

Az automatikusan gyűjtött adatok alapján nem történik döntéshozatal, azokat nem kapcsoljuk össze a tevékenységünk során egyébként kezelt más adatokkal, azokat nem használjuk fel más kontextusban, és azok alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. A fenti adatkezelés az érintettekre joghatással nincsen.

 

7. A Szolgáltató mint adatkezelő elérhetőségei

 

Végletek Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely:                           9400 Sopron, Lejtő u. 10.

Cg.:                                   08-06-005081

Adószám:                          22475413-2-08

Képviseli:                           Herczeg Szilvia ügyvezető

Honlap:                              www.totalxxl.hu            
Tel.:                                   +36 (20) 776 2676

E-mail cím:                         info@totalxxl.hu

 

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

  

8. Adatfeldolgozók

 

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

 

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: UNAS Online Kft. (9400 Sopron, Kőszegi út 14.; adószám: 14114113-2-08; Cg. 08-09-015594)

Adatfeldolgozás jellege: Webhosting szolgáltatás, Honlap üzemeltetés

Adatfeldolgozással érintett adatok köre: 

Természetes személy webshop vásárlók esetén

 • Név
 • E-mail cím
 • Felhasználónév
 • Telefonszám
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Vásárolt termék típusa, ára

Hírlevél címzettjei esetén

 • Név
 • E-mail cím

Honlap látogatók esetén

 • IP cím
 • böngésző típusa
 • operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, egyéb beállításai
 • hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó
 • első látogatás időpontja
 • utolsó látogatás időpontja
 • honnan jött a látogató (forrás oldal)
 • milyen keresőmotort használt
 • milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz
 • milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz
 • mennyi ideig volt a honlapon
 • látogatás kezdő és záró időpontja
 • előzőleg látogatott oldal címe
 • meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy szolgáltatás
 • Google Analytics által generált, a felhasználó azonosítására szolgáló felhasználó azonosító (User ID)

Honlapon kapcsolatfelvételi formot kitöltő személy esetén

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Üzenetben foglalt adat

 

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: MPL Futárszolgálat: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; Cg. 01-10-042463)

Adatfeldolgozás jellege: MPL Futárszolgálat

Adatfeldolgozással érintett adatok köre: 

Természetes személy webshop vásárlók esetén

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szállítási cím
 • Vásárolt termék típusa, ára

Csomagot átvevő személy esetén

 • Név

 

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7.; adószám: 13421739-2-41)

Adatfeldolgozás jellege: Online számlázó szolgáltatás nyújtása

Adatfeldolgozással érintett adatok köre: 

Természetes személy webshop vásárlók esetén

 • Név
 • Számlázási cím

 

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043, USA)

Adatfeldolgozás jellege: Analitikai szolgáltatás nyújtása

Adatfeldolgozással érintett adatok köre: 

Honlap látogatók esetén

 • IP cím
 • böngésző típusa
 • operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, egyéb beállításai
 • hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó
 • első látogatás időpontja
 • utolsó látogatás időpontja
 • honnan jött a látogató (forrás oldal)
 • milyen keresőmotort használt
 • milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz
 • milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz
 • mennyi ideig volt a honlapon
 • látogatás kezdő és záró időpontja
 • előzőleg látogatott oldal címe
 • meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy szolgáltatás
 • Google Analytics által generált, a felhasználó azonosítására szolgáló felhasználó azonosító (User ID)

 

9. A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás:

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű Google, LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043; USA) szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozatában és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

 

10. Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

 

10.1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Közös adatkezelők ennek megfelelően nyújtanak tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 

A Közös adatkezelők nevében a Végletek Bt. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha a Közös adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a Közös adatkezelők nevében a Végletek Bt. tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

10.2. Az érintett hozzáférési joga

 (1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Közös adatkezelőktől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 a) az adatkezelés céljai;

 b) az érintett személyes adatok kategóriái;

 c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Szolgáltató közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

 g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

 (2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 (3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Közös adatkezelők az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért a Közös adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

10.3. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Közös adatkezelők kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

10.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 (1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Közös adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szolgáltató gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

 e) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

 f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 (2) Ha a Közös adatkezelők nyilvánosságra hozták a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszik az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassák az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 (3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 b) a személyes adatok kezelését előíró, a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

 c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 (1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Közös adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 c) a Közös adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Közös adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 (2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 (3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Közös adatkezelők előzetesen tájékoztatják az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

10.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

A Közös adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Közös adatkezelők tájékoztatják e címzettekről.

 

10.7. Az adathordozhatósághoz való jog

 (1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Közös adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Közös adatkezelők akadályoznák, ha:

 a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

 b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 (2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a Közös adatkezelők és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

 

 (3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

10.8. A tiltakozáshoz való jog

 (1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Közös adatkezelők nem kezelik tovább, kivéve, ha bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 (2) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

10.9. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

10.10. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 (1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

 (2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

 (3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

10.11. A Szolgáltatóval vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 (1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 (2) A Közös adatkezelőkkel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Közös adatkezelők bármelyike vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosag.hu.

 

11. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

 

Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak személyes adatokat megismerni.

 

A személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az adatok biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

 • A személyes adatokat saját tulajdonú számítástechnikai eszközökön, székhelyünkön tároljuk. Szigorú biztonsági eljárásokkal biztosítjuk, hogy illetéktelen személyek a rendszerhez fizikailag ne tudjanak hozzáférni.
 • Az adatvesztés minimalizálása érdekében adataink biztonsági mentéséről rendszeresen gondoskodunk.
 • Az adatokat tároló rendszerekhez való hozzáférés csak felhasználói név és jelszóval történő azonosítás után lehetséges. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.
 • A hálózati erőforrások használata a felhasználók számára szabályozott, korlátozott, azonosításhoz kötött.
 • Az irodai munkaállomások is csak megfelelő felhasználói név és jelszó ismeretével válnak hozzáférhetővé. Idegen adathordozó használata kizárólag automatikus vírus- és kártevő szűrés követően lehetséges.
 • A Társaság valamennyi rendszerének, rendszerelemének védelmét a kártékony szoftverekkel szemben folyamatosan biztosítjuk.
 • A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

 

Adatbiztonság a kommunikációban

 • A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra.
 • Levelezési rendszerünk esetében védelmi rendszer került kialakításra. A rendszerhez az anoním hozzáférés nincs engedélyezve. Csak egyértelműen beazonosított személy számára lehetséges elektronikus üzenet küldése.
 • Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen behatolás, a módosítás, valamint a beékelődés előfordulását
 • Hálózatunkhoz távolról történő csatlakozás nem lehetséges.
 • A székhelyen és a telephelyeken, fióktelepeken működő internethálózathoz való csatlakozás szigorúan szabályozott, csak a rendszerünkön már korábban azonosított eszköz számára lehetséges.

 

Adatbiztonság iratkezelés során

 • Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Részletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadására vonatkozóan.

 

Fizikai adatbiztonság

 • A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan
 • A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.
 • Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása megbízhatóan zárt helyen történik.

 

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

 

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintetteket is tájékoztatjuk róla.

 

2020.04.20.